torsdag 21. august 2014

Gjensynsglede

Sted: Kjøvangen
Dato: 17/8 og 18/8 - 2014 
Vanntemp: 18 grader ? 
Sikt:  2-4 m
Dykkere: Andreas L og Fredrikx2 

Gjensynsglede er et herlig fenomen. Hva betyr det egentlig? Kan det sammensatte ordet brukes om ting? Må det være gjensidig? Jeg velger og tro at det kan brukes på både ting og mennesker. Basert på definisjonen av Gjensyn: gjensyn n1 det å se igjen noe(n) etter et fravær er det enkelt å konkludere med at gjensynsgleden kan være ensidig. En ting har ikke følelser og kan derfor ikke vise glede. Jeg fikk oppleve gjensynsglede av begge slag nylig