onsdag 11. mars 2015

Avtalen i boks og kattene hadde blåst vekk

Sted: OBOS-stranda
Dato: 10/03
Vanntemp: 4 grader 
Sikt:  3 m
Dykkere: Nils Petter, Christian og Fredrik

TIrsdag var det duket for et spennende samarbeidsmøte mellom Son Båtforening og Soon Fridykkerklubb. Derfor bestemte ledern i klubben og feire møtet sammen med nestleder og andre interesserte uansett utfall. Utfallet var bra, såpass bra at vi falt rett i vannet etterpå.